Inkerinsuomalaiset

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Inkerinsuomalaiset » Vieraskirja/гостевая книга » Ингерманландец – это финн ?


Ингерманландец – это финн ?

Сообщений 31 страница 52 из 52

31

reijo написал(а):

Живости добавили бы мнения коренных финнов о ингерманландцах ,документы об ограничении миграции,причины этого....Так же наверняка были бы интересны историко-культурные проекты ,трудоустройство и просто жизнь...

Вот только как этих коренных Финов сюда заманить для разговора ???
я тогда и сам по Фин писал-бы ,,,
пусть даже с ошибками ,,,
думаю меня простили-бы ,,,

0

32

Я кидал ссылки на суоми24 в ингерманландский раздел.Люди заходили,напёршись на русский интерфейс уходили обратно:(

0

33

reijo написал(а):

nkeriläiset – tervetuloa ja näkemiin

Huhtikuussa 1990 presidentti Mauno Koivisto totesi televisiossa inkeriläisten olevan
suomalaisia. Tämän jälkeen Suomessa inkeriläisiä alettiin kohdella Suomessa paluumuuttajina.
273 Vuosituhannen vaihteen molemmin puolin keskusteltiin inkeriläisten
maahanmuuton ehtojen tiukentamisesta. Asiasta keskusteltaessa pääargumenttina
käytettiin kulttuuriin liittyviä eroavaisuuksia.
Kokoomuksen ministerit Itälä ja Häkämies haluavat vaatia inkeriläisiltä sellaista kielitaitoa,
jolla tulee toimeen suomalaisessa yhteiskunnassa. Maahan pääsyn edellytyksinä
haluttaisiin vaatia Suomen kulttuurin tuntemusta ja suomalaista identiteettiä.
Sisäministeri Ville Itälä (KOK) toteaa
Käsitykseni mukaan jonossa on hyvin paljon ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista sidettä
suomalaisuuteen, eikä kielitaitoa.274
Häkämiehen mukaan
Tänne tulee inkeriläisen statuksella ihmisiä, joilla ei ole käytännössä mitään siteitä
Suomeen eikä suomen kieleen.275
Sisäministeriö halusi, että kielitaito olisi ehdoton edellytys maahanmuuttoluvalle.276
Helsingin Sanomissa viitataan viranomaislähteisiin, joiden mukaan inkeriläisistä paluumuuttajista
harvoilla on käsitystä maasta, jonne ovat pyrkimässä. Viranomaiset
eivät juuri näe eroa maahan muuttavien inkeriläisten ja venäläisten välillä, koska
kummallakaan ryhmällä ei ole kielitaitoa tai selvää suomalaista identiteettiä. Todetaan
myös, että yhtä inkeriläistä kohti maahan tulee usein kaksi venäläistä, venäläinen
puoliso ja venäläistyneet lapset.277
269 Turkulainen 19.11.1997. (Esa Ajanti.)
270 HS 10.3.1996. (Helge Nyström).
271 HS 8.4.1999. (Karin Bastman).
272 Nykypäivä 17.11.1995. (Jve).
273 HS 20.2.2002.
274 Demari 25.5.1999; HS 26.5.1999; TS 18.2.2002; HS 20.2.2002; HS 28.2.2002.
275 HS 26.5.1999.
276 TS 19.2.2002.
277 HS 13.2.2002.
�� 40
SDP:ssä oli oikeiston kanssa samanlaisia ajatuksia inkeriläisten paluumuuton rajoittamisesta
kulttuuristen syiden vuoksi. Pääministeri Paavo Lipposen mukaan
Inkeriläisten erityisasema paluumuuttajina on jo hoidettu, eikä ole mitään mieltä tuoda
enää Suomeen suuria joukkoja kielitaidottomia maahanmuuttajia.278
Liisa Jaakonsaari (SDP) haluaa inkeriläisiä kohdeltavan samoin kuin muitakin maahanmuuttajia,
ja hänen mukaansa kielivaatimukset on pikaisesti selkiytettävä.279
Myös Keskustassa asia on herättänyt keskustelua. Juha Korkeaoja (KESK) toteaa
suomalaisen identiteetin määrittelyn olevan hankalaa, mutta haluaisi pisteyttää inkeriläisiä
tulijoita kielitaidon tai sukujuurten mukaan. Korkeaoja toteaa niiden, joilla on
suomalaista sukujuurta jo tulleen Suomeen.280
Helsingin Sanomien pääkirjoituksissa vaaditaan paluumuutolle rajoja. Lehti toteaa,
että poliittinen kiinnostus inkeriläisten paluumuuttoa kohtaan heräsi vasta, kun huomattiin,
että maahan tulee muuttajia, jotka eivät osaa sanaakaan suomea ja joiden
identiteetti on täysin venäläinen. Helsingin Sanomien mukaan kielitaitokriteeri on
hyvä sisällyttää lakiin sisäministeriön suunnitelmien mukaisesti. Helsingin Sanomat
toteaa Mauno Koiviston tarkoittaneen lausunnollaan henkilöitä, jotka ovat säilyttäneet
suomalaisen identiteettinsä ja suomen kielen taidon.281
Historian tutkija Timo Vihavainen ottaa Helsingin Sanomissa kantaa inkeriläisten
maahanmuuttoon. Vihavainen ihmettelee, miksei tulijoilta (inkeriläisilt&#228 ole alun perinkin
vaadittu, että heidän pitää osata suomea.282
Aikaisemmin maahanmuuttaneiden inkeriläistenkin keskuudessa ”suomalaisen identiteetin”
ja kielitaidon puuttumista pidetään ongelmallisena. Eräs inkerinsuomalainen
toteaa
Tänne tulee jo paljon ihmisiä, jotka eivät osaa sanaakaan suomea eivätkä tunne minkäänlaista
yhteyttä maahan. Ei ihme, että syntyy ongelmia.283
Yleisönosastokirjoituksia inkeriläisten paluumuutosta löytyi muutamia. Eräs 1990-
luvun alkupuolen kirjoitus oli otsikoitu seuraavasti
Inkeriläisille jo porttikielto.284
Inkeriläisten maahanmuuton estämistä perusteltiin yleisönosastoilla suomalaisen
identiteetin puuttumisella. Kirjoitusten mukaan inkeriläiset eivät tunne suomalaista
yhteiskuntaa eivätkä ole tottuneet elämään länsimaisessa yhteiskunnassa.285
278 TS 19.2.2002; Demari 20.2.2002; HS 20.2.2002.
279 Demari 18.2.2002; Demari 20.2.2002 (Pääkirj.); HS 18.2.2002; HS 20.2.2002; HS 28.2.2002.
280 Demari 21.2.2002; TS 18.2.2002.
281 HS 27.7.1999 (Pääkirj); HS 14.2.2002 (pääkirj).
282 HS 12.5.2002.
283 HS 14.2.2002.
284 HS 17.8.1992 (Esko Leino).
285 HS 17.8.1992 (Esko Leino); HS 9.8.1999. (Irma Guli); Demari 22.2.2002. (Pertti Tuominen).

Перевод для незнающих финского

Ингерманландцы-добро пожаловать и до свидания!

В апреле 1990 президент Мауно Койвисто обьявил ингерманландцев финнами.После етого ингерманландцев в Финляндии стали считать репатриантами.На стыке тысячилетий было много разговоров о ужесточении условий эмиграции для ингерманландцев.В обсужденнии  главным аргументом были культурные различия.Министры партии Кокоомус (коалиционная партия)Итяля и Хякямиес хотят потребовать от ингерманландцев такого знания языка,чтобы можно было беспроблемно жить финском обществе.Для. переезда в страну они хотели бы требовать знания финской культуры и финского идентитета.Министр внутренних дел Вилле Итяля заявляет.Согласно моим данным  в очередина репатриацию стоит много людей у которых нет никаких связей с финскостью и нет знаия языка.
По мнению Хякямиес :Со статусом ингерманландцев сюда приезжают много людей,у которых на самом деле нет никаких связей с Финляндией и с финским языком.Министерство внутренних дел считает,что знание языка должно быть безусловным требованием при переезде.В Хельсингин саномат утверждается,что по мнению многих чиновников у ингерманландских репатриантов довольно слабое представление о стране,куда они переезжают.Чиновники вообще не видят разницы между переезжающими ингерманландцами и русскими,потому что у обоих групп нет ни знания языка ни явного финского идентитета.Подтверждается,что на одном ингерманландце в страну часто въезжают 2 русских,русская жена и обрусевшие дети
Социал-демократы в вопросе ограничения ингерманландской миграции того же мнения,что и правые, по причине различия культур.Премьер Липпонен(в своё время)сказал ,что особое положение ингерманландцам уже предоставленно и нет больше никакой причины ввозить в страну большие группы не зающих язык иммигрантов.Лииса Яакосаари(СДП)хотела бы,чтобы к ингерманландцам относились так же ,как и к остальным иммигрантам и по её мнению ,проблемы с языком нужно решать как можно быстрее.В партии Кескуста(центр)этот вопрос тоже обсуждался.Юха Коркеаоя(КЕСК),утверждает,что понятие финского идентитета вещь довольно сложная  хотел бы принимать ингерманландцев на при условии финских корней и знании языка.Коркеаоя утверждает,что те у кого есть финские корни уже переехали в Финляндию.Передовица Хельсингин саномат требует ограничения репатриации.Газета утверждает,что интерес к репатриации ингерманландцев пробудился лишь тогда,когда было замеченно,что в страну приехали мигранты,которые не знают ни одного сова по-фински и чей идентитет полностью русский.По мнению Хелсингин саномат знание языка было бы хорошо включить в планы министерства внутренних дел.Хельсингин саномат утверждает,что в своём заявлении Мауно Койвисто имел ввиду людей,сохранивших знание финского языка и финский идентитет.Историк Тимо Вихавайнен поддерживает мнение Хельсингин саномат в вопросах ингерманландской миграции.Вихавайнен удивляется,почему от приехавших ингерманландцев не требовали с самого начала знания финского.Среди ранее приехавших иммигрантов отсутствие финского идентитета и незнание финского так же считается проблемой.Один ингерманландцкий финн утверждает,чтосюда приехало много людей,которые ни слова не говорят по фински и не чувствуют никакой связи со страной,неудивительно,что возникают проблемы.Среди писем от общественного отделения(??незнакомое слово) имеются несколькоо ингерманландской репатриации .Одно письмо,относящееся к середине 90-х озаглавленно следующим образом.
  Запрет на въезд ингерманландцев.
Запрет на въезд ингерманландцев объяснялся отсутствием у них финского идентитета .По тексту письма,ингерманландцы не знают финского общества и не привыкли жить в западном обществе.

.П.ССтатья довольно старая:(
......итак,....обсуждаем

0

34

reijo написал(а):

Tänne tulee jo paljon ihmisiä, jotka eivät osaa sanaakaan suomea eivätkä tunne minkäänlaistayhteyttä maahan. Ei ihme, että syntyy ongelmia.

это как я понял некий алеххх73 сделал подборку ?

А что,с первого взгляда все правильно написано и Ville Itälä прав, и другие .
Хотя с другой стороны если бы они так сурово (правильно) подошли бы к этому делу раньше, то такие как я бы уж точно в Финляндию не попали.
Не знаю может быть для страны в целом это было бы лучше...
С удивлением глядя на то, кого только сейчас в Финляндии нет, как-то совсем не стыдно становиться за свое присутствие здесь.

0

35

SERGOVI4 написал(а):

ага ,,, понабегут всякие и все испоганят ,,,

А разве не говорилось о поднятии активности форума ?

Так что и это способ, как говорится  "keinoja kaihtamatta"  :-)

0

36

Статья правильная с первого взгляда, а вот если вчитаься глубже и задуматься ,
то совсем неправильные мысли начинают возникать, я бы сказал даже нездравые какие-то.
Вообще, принятиe решения разрешить переезд ингерманландцев  в Финляндию (естественно с оговорками и с условиями),
очень правильный для страны в целом и благословенный для самих ингерманландцев.
При правильной государственной политике из нас и из наших детей обязательно будут примерные граждане, любящие свою вторую Родину.
Другой вопрос, а надо ли это кому, я имею ввиду государство и тех кто им реально управляет ?
Наплевать им на идентитет своего народа, ИМХО. это не вопрос для них и тем более не проблема.
Цель сегодня одна: толерантность возведенная в абсурд, отрицание и оплевывание собственной истории.
А тех кто цепляется за  традиции и исторические ценности присущие финнскому народу,
скоро объявят врагами народа .
Сегодня становиться почти неприличным сказать что ты верующий и догмы Нового Завета незыблимы и неизменяемы.
Cурово можно поплатиться за это.
Хорошим тоном стало считать что финны были неправы когда отстаивали свою независимость в неправильной компании.
Интересно послушать, какой путь они предложили бы ?
ну а Маннерхеим вообще палач, да и стыдно писать такое - нетрадиционной ориентации..

Так что имеется мнение, что забота и ужесточение требований  к ингерманландским переселeнцам как то выглядит не совсем неискренней,
не от сильной любви к идентитету они начали делать подобные заявления.
Я не осмелюсь конечно же утверждать, что опубликованию подобных мнений поспособствовало давлениe тех людей,
которые занимются распределением потоков беженцев из южных стран.
ведь приезд большого количества людей из бывшего Советского союза никак не способствует оздоровлению и приобшению к мировой глобализации финнского обшества.
С большим удовольствием приветствовалось бы увеличение квот на прием беженцев из азии и африки.
Так что подобные лицемерные заботы об идентитете имели под собой одну цель - сокрашение потока близких по менталитету (да-да, как не странно это звучит)  в обмен на увеличение пoтока  из южных стран.

"Inkeriläisten maahanmuuton estämistä perusteltiin yleisönosastoilla suomalaisen
identiteetin puuttumisella. Kirjoitusten mukaan inkeriläiset eivät tunne suomalaista
yhteiskuntaa eivätkä ole tottuneet elämään länsimaisessa yhteiskunnassa..."

Поменяйте в этих документах слово inkeriläiset на другое, ну к примеру просто иностранцы. 
И у вас перед глазами рассистский документ который не только Itälä ja Häkämies со товариши озвучивать не стали бы,
рассматривать даже побоялись бы.

Отредактировано Гемолайский (2008-11-07 13:51:52)

0

37

Inkeriläisistä ei makseta EU:n korvauksia;) -se on täysi suomen yhteiskunnan asia.Uskallan sanoa,että paluunmuutosta inkeriläisille oli enemmän haita,kuin hyötyä.Yksi minun kaveri sanoi vielä kovemmin -Koivisto on tehnyt sitä,mitä ei ehtinnyt Stalin.Inkeriläisten kulttuuri on loppullisesti tuhottu:( Inkeriläisten maine on tuhottu.Nyt uudessa tilanteessa kaikki täyttyy tehdä alusta.....Mutta...toiseksi Suomessa aloitus on helpompi:)Kielen säilyttäminen-pääongelma Venäjän puolella täällä ei edes ongelma.Kirjastot,kirjakauppaat ,inkeriläisten seuraat,arkistot ovat auki...Pääasia,ei tarvitse kunnella ilkeitä kielejä -Suomessa saa olla inkeriläinen ,ja täyttyy olla ylpeä,että olemme inkeriläisiä!!

0

38

reijo написал(а):

( Inkeriläisten maine on tuhottu. Nyt uudessa tilanteessa kaikki täyttyy tehdä alusta.

У меня ничего нет противопоставить подобным мнениям . Они по своему правы.
Дискредитировали мы себя изрядно, я говорю в целом,  обобщая.
И хоть какой то брателло утверждает, что он не наблюдал среди ингерманландцев наркоманов и  криминала,
а все  на Бэхах и Mерсах разруливают,  не вериться почему-то. Уж извините.

0

39

reijo написал(а):

Uskallan sanoa,että paluunmuutosta inkeriläisille oli enemmän haita,kuin hyötyä.Yksi minun kaveri sanoi vielä kovemmin -Koivisto on tehnyt sitä,mitä ei ehtinnyt Stalin.Inkeriläisten kulttuuri on loppullisesti tuhottu:( Inkeriläisten maine on tuhottu

En tiedä koko inkeriläisten heimosta  sekä inkerilästen kultuurista, oliko Maunon Koiviston päätös niin paha...
Mutta tiedän ja olen varma siitä, että minulle ja minun perheeelleni tämä asia, tarkoitan paluumuuttoa, on vain ja ainoastaan hyvä juttu,
ainakin toistaiseksi :-)

Olen ikuisesti kiitollinen Mauno Koivistolle ja niille todella suurille ihmisille, joiden ansiosta olen täällä.
Toivottovasti en tuo pettymystä muille .

Отредактировано Гемолайский (2008-11-07 18:21:33)

0

40

reijo написал(а):

Inkeriläiset – tervetuloa ja näkemiin

Опубликовав ето на Суоми.ру,  алеххх73 преследовал только одну цель - показать нам ингерманландцам, что мы не нужны никому в финляндии , а потому, если не хотим отправлятся назад, нам стоит присоединится к русскоязычным правозашитным организациям и помогать им всячески, требуя  от финского народа больше места под солнцем.

Мне почему то думается что товарисч "алеххх73" это продукт заказа групки людей занимающих на Суоми.ру
превилегированное положение, такие как пустота,катя Nелто, вездесущий гаваншиков в пальто,
(возможно и другие соучастники...)
За мое недолгое знакомство с форумом я не могу проследить откуда веревочка вьется  .
Вполне возможно что компания шире и немного другая по составу.
В одном я почти уверен : проект "алеххх73" работает на форуме с целью недопустить
возникновения симпатий у колеблющейся части русскоязычного населения ( ингерманландцев) к Perussuomalaiset,
для дискредитации их идей и опорочивания их имени.

Вот такая пятая колонна на форуме Suomi.ru....

Отредактировано Гемолайский (2008-11-07 18:32:58)

0

41

Господа, а как Вы относитесь к компании "русских ингерманландцев", для которых понятие "Ингрия" - базовая метафора для формирования территориальной идентичности?
Их деятельность более всего заметна в сообществе:
http://community.livejournal.com/ingria_art/

0

42

Ничего плохого в этом не нашёл...Может слепой??

0

43

Я вспомнил об этом потому, что кокковцы активно протестовали против использования "русскими ингерманландцами" флагов Ингрии на митингах против разрушения исторических зданий в центре СПб, против строительства Газпром-Сити и на маршах несогласных, заявляя, что только этнические финны имеют право называться ингерманландцами и поднимать флаг Ингрии.
На "русских ингерманландцев", естественно, эти протесты никак не подействовали.

0

44

Я не кокковец я скорее антикокковец:(Ингерманландцам только польза от того,что их символика и название на слуху.Исключение -подразделение РНЕ ,использовавшее  имя Ингрия,толком не зная ,что это....Русскоязычные изучают историю и знают её лучше самих ингерманландцев...К тому же они никогда не считали финнов чужими,напротив....В условиях исчезновения ингерманландского этноса как такогого я вижу за ними будуещее....Если они по мимо истории будут изучать и сохранять язык и культуру ингерманландцев,то через пару сотен лет  никто и не вспомнит,что они русские...Как говорил Иисус -кто не против нас -тот за нас....

0

45

Среди них, кстати, есть люди самого разного происхождения. Вот Аля Деконская, автор песни "Крепись, Ниеншанц" - католичка с польскими корнями.

И тем не менее, вот Инкерин Лиитто отмежевалась от ингерманландского флага на митингах оппозиции и её нет в списках на ликвидацию. Церковь промолчала - и она в списках есть.

0

46

Paavali написал(а):

Среди них, кстати, есть люди самого разного происхождения. Вот Аля Деконская, автор песни "Крепись, Ниеншанц" - католичка с польскими корнями.

И тем не менее, вот Инкерин Лиитто отмежевалась от ингерманландского флага на митингах оппозиции и её нет в списках на ликвидацию. Церковь промолчала - и она в списках есть.

У меня довольно мало информации по этому вопросу.Буду рад,если вы будете ей делиться.Как я уже сказал -лет через 10-15 в России останутся только русскоязычные инерманландцы.
Довольно странно-я слышал от самих инкеринлиитовцев,что "пора принимать в члены всех желающих ,кого интересует культура и язык инкери,вне зависимости от этнической принадлежности".Даже знаю многих членов инкеринлиито -этнически русских.....Дело наверное в то,что верхушка ИЛ давно завербованна спецслужбами для дискредитации и сведения на нет национального движения...Но -это всё только слухи -фактов у меня нет...Про лично Владимира Кокко я такие разговоры сам слышал...

0

47

reijo написал(а):

Довольно странно-я слышал от самих инкеринлиитовцев,что "пора принимать в члены всех желающих ,кого интересует культура и язык инкери,вне зависимости от этнической принадлежности".Даже знаю многих членов инкеринлиито -этнически русских.....Дело наверное в то,что верхушка ИЛ давно завербованна спецслужбами для дискредитации и сведения на нет национального движения...Но -это всё только слухи -фактов у меня нет...Про лично Владимира Кокко я такие разговоры сам слышал...

В эстонском Инкерикескуксесса, давно правят этнические эстонцы, почти самого его основания. Первые инкери были эстонцы, у инкери у которых был русский как родной не имели право прижать жить в Финляндию как репатрианты....... года два назад я показывал друзьям финнам сайт эстонского Инкерикескуксесса, они были в шоке что основной язык сайта был выбран как эстонский, очень скудная информация на финском языке.....позор!

0

48

Гемолайский написал(а):

Вот такая пятая колонна на форуме Suomi.ru....

Зависть, что работать надо русскому в Финляндии, а время на адаптацию в финском законе для великой нации нет поправки...... Финны обеспокоены тем что этнические финны не хотят учить язык предков............. Я рад тем что мои дети, умеют говорят на языке предков!

0

49

reijo написал(а):

Довольно странно-я слышал от самих инкеринлиитовцев,что "пора принимать в члены всех желающих ,кого интересует культура и язык инкери,вне зависимости от этнической принадлежности".Даже знаю многих членов инкеринлиито -этнически русских.....

Причина расхождений данной конкретной группы с ИЛ - чисто политическая. Посмотрите на картину "Ингерманландцы отбивают набег опричников на Ниеншанц" и поэтическую подпись к ней, и сами поймёте.

reijo написал(а):

меня довольно мало информации по этому вопросу.Буду рад,если вы будете ей делиться.

Хорошо. Впрочем, можете сами узнать многое по адресу http://alert-dog.livejournal.com

0

50

Неплохо было бы пригласить их сюда.Это оживило бы атмосферу:)

0

51

Sina olet isanta. Kutsutaan.

0

52

больно уж потихоньку..

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » Inkerinsuomalaiset » Vieraskirja/гостевая книга » Ингерманландец – это финн ?


Создать форум. Создать магазин